Virgo Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 24 August - 23 September

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Ipinanganak ang mga Virgos na naglilingkod sa iba. Kung gagawin ito nang buong puso, maraming tao ang hahanga at magmamahal sa kanila.

Gamitin ang pagkakaroon ng matalas na mata at isipan upang maitama ang mga mali sa paraan na hindi nakakasakit ng damdamin ng iba. Magagamit rin yan upang magdala ng kaayusan sa mga bagay o sitwasyon na puno ng kaguluhan.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Mataas ang standards ng mga Virgos pagdating sa paghahanap ng kapareha. Mahalaga sa kanila na makakasabay ito sa talas ng kanilang isipan.

May pagkakataon rin na takot sila sa rejection kaya naman hirap sila na makatagpo ng kapareha.

Tiyak na makakasundo ang mga taong ipinanganak na Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, at Capricorn. Nasa sa kanila ang karamihan ng mga katangian na iyong hinahanap.

Sa anong larangan ka nababagay?


Magiging asset ka ng anumang kompanya na iyong kabibilangan. Ito ay dahil kaya mong magtrabaho with minimal supervision. At dahil biniyayaan ka ng katalinuhan, hahangaan ka dahil sa madalas mong pagbibigay ng mga makabuluhang suhestiyon at opinyon.

Pumasok ka sa larangan kung saan makapaglilingkod ka sa iba o magiging instrumento ka sa pagbuti o pag-unlad ng kanilang kalusugan. Ito ang mga karerang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Perfectionist ang taong ipinanganak na Virgo. Dahil dito, madalas na mas nakikita nila ang mali ng isang tao. Kung nasa ganitong vibration ka, ito marahil ang dahilan kung bakit madalas kang nilalayuan ng iba. Gawin lang ito sa tamang pamamaraan upang naiiwasan ang problema.

May pagkamatalim rin ang dila ng mga Virgos. Sila yung taong hindi magdadalawang isip na ibuka ang kanilang bibig kapag may nakita silang mali. Hindi masamang ipahayag ang sariling opinyon, yan ay kung gagawin ito sa maayos at mahinahong pamamaraan.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Maselan ang tiyan ng mga Virgos. Kaya naman dapat silang maging maingat sa kanilang kinakain o iniinum.

Madalas rin sa kanila ang nag-aalala at naaapektuhan rin nito ang kanilang pisikal na kalusugan. Makakatulong ang pagkakaroon ng magandang libangan at pag-e-ehersisyo upang maiiwas ang kanilang atensyon mula sa mga bagay na makapagdudulot lang sa kanila ng mental stress.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send