Leo Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 24 July - 23 August

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Ang mga taong ipinanganak na Leo ay may matinding kagustuhan na mamuno at hindi sila magiging masaya kung magiging isang tagasunod. Kaya naman gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang maabot ang estado na ito nang walang natatapakan na iba. Ito ang makapagbibigay sa iyo ng sense of purpose.

Ikaw ay charismatic kaya madali para sa iyo na makahalina ng mga tao. Gamitin ang angking katangian na ito upang maging magandang impluwensiya sa iba.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Magiging maalab ang relasyon kung magiging kapareha ang mga taong ipinanganak na Aries, Leo at Sagittarius. Walang dull moments kung isa sa mga zodiac signs na yan ang iyong magiging partner.

Kung makakapangasawa ng taong may zodiac signs na Cancer at Pisces, tiyak na makabubuo ng isang masayang tahanan at pamilya. Pareho mo silang family-oriented at gagawin ang lahat para sa mahal sa buhay.

Iwasan mo ang Virgo at Capricorn dahil wala kayong gagawin kung hindi ang mag-away lang. Ganun din ang Aquarius dahil magkaiba kayo ng mga paniniwala sa buhay.

Sa anong larangan ka nababagay?


Nababagay ka sa anumang larangan na bibigyan ka ng tiyansang mamuno. Kaya naman makabubuti para sa iyong mapabilang sa isang kompanya o organisasyon na makapagbibigay ng oportunidad na ito sa iyo.

Dahil likas sa iyo ang pagiging malapit sa bata, nababagay rin sa iyo ang mga larangan na may kinalaman sa paghubog ng kanilang kaalaman at talento.

Magiging masaya ka rin kung ikaw ay makapagpapasaya ng iba kaya maaari mo ring pasukin ang larangan ng entertainment.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Likas sa mga Leos ang pagiging dominante at ito madalas ang nagiging rason kung bakit sila nagkakaroon ng conflict sa iba. Sikapin na magkaroon ng “balance of power” sa bawat relasyong papasukin upang maiwasan ang problema sa pag-ibig.

Taglay ng isang Leo ang malaking puso kaya naman hindi nila mapipigilan na magbahagi ng kung anuman ang mayroon sila sa iba. Ito ang dahilan kung bakit madalas silang naaabuso. Tandaan na ang pagdadamot ay hindi isang kasalanan kung ito’y iyong gagawin upang turuan ang isang tao na tumayo sa kaniyang sariling paa.

May pagkabulgsak rin sa pera ang Leos kaya ito ang dapat mong iwasan. Kung ikaw ay may anak na may ganitong zodiac sign, turuan silang magtipid at mag-ipon habang bata pa lamang sila upang hindi nila maging problema ito sa hinaharap.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Malakas ang gana sa pagkain ng isang Leo. Kaya naman madalas na nagiging problema nila ay ang kanilang timbang. Kung isa ka sa kanila, makabubuti na maghinay-hinay lang dahil tiyak na sisingilin ka niyan sa iyong pagtanda. Makabubuti rin ang pag-e-ehersisyo kung hindi ito sosobra.

Ingatan ang likod dahil ito ang isa sa pinakamahinang parte ng iyong katawan. Kung magbubuhat ng mabibigat na bagay, gawin lang ito sa paraan na hindi mapipinsala ang iyong gulugod.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send