Taurus Horoscope - Love, Career and Health (Tagalog) | 21 April - 21 May

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Mahalaga para sa mga Taureans ang pagkakaroon ng maalwan na pamumuhay. Ito ang makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan ng kaisipan at kaligayahan. Kaya naman makabubuti para sa iyo na makaroon ng steady flow of money. Mangyayari lang ito kung magiging masipag at matiyaga sa buhay. Kung natutulog lang sa kangkungan, tiyak na magiging masalimuot ang iyong hinaharap.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Nababagay ka sa mga taong ipinanganak na Taurus, Virgo at Capricorn. Kailangan mo rin kasi ng karelasyon kapareho mong naghahangad ng masaganang pamumuhay. Hindi ka uunlad kung magkakaroon ka ng karelasyong tamad at bulagsak sa pera.

Maingat ka sa pagpili ng magiging karelasyon. May sinusunod kang pamantayan. Mahalaga sa’yo na financially stable ang taong mamahalin o isang good provider.

Magiging masaya rin ang love life kung magkakaroon ng kaparehang Pisces at Cancer. Ang pagiging maalaga at maalalahanin nila ay ang bubuo sa iyong pagkatao.

Wala ring pagsisisihan kung pipili ng karelasyong Leo, Libra at Scorpio.

Sa anong larangan ka nababagay?


Ikaw ay maaasahan, katangian na magiging daan mo sa pagtatagumpay sa kahit anong larangan na iyong kabibilangan.

Ganunpaman, hindi ka makakapagtrabaho o makakakilos nang maayos kung ikaw ay minamadali. Kaya naman dapat humanap ng trabahong makakapagbigay sa iyo ng laya na gawin ang isang bagay na naaayon sa sarili mong bilis.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Madalas na mataas ang standards ng taong ipinanganak na Taurus pagdating sa pagpili ng magiging kapareha kaya naman napag-iiwanan ng panahon. Tama lamang ito ngunit bigyan rin ng pagkakataon ang sarili na magmahal depende sa mararamdaman ng puso. Huwag panay isip lang ang pinaiiral.

Magiging mahirap para sa isang Taurus na humarap sa mga pagbabago. At ito ang pagsubok na dapat nilang malampasan. Kung hindi matututong lumabas mula sa comfort zone, hindi madadagdagan ang kaalaman at kakayahan.

Kung somosobra na sa pagbibiro ang isang tao, huwag kang magdalawang isip na ipaalam ito sa kaniya upang maiwasan mo rin na mag-react nang sobra kapag lumampas na siya sa iyong limitasyon.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Ingatan ang leeg at lalamunan dahil ito ang mga mahihinang parte ng iyong katawan.

Madalas makararanas ng problema sa pagbabawas ng timbang ang mga taong ipinanganak na Taurus. Maiiwasan ang problema sa kalusugan kung ii-incorporate ang pag-e-ehersisyo sa iyong lifestyle.

Contact Form

Send