Gemini Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 22 May - 22 June

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Likas ang pagiging uhaw sa kaalaman ng isang Gemini. Magbahagi ng mga kapaki-pakinabang na kaalaman upang makapagdulot ng magandang pagbabago sa buhay ng iba.

Gamitin ang natural na husay sa komunikasyon sa pagpapalaganap ng katotohanan at sa pagiging mahusay na tagapamitan ng kapayapaan.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Pumili ng kapareha na intellectual, sociable at communicative na kagaya mo. Sila ay ang mga taong ipinanganak na Gemini, Libra at Aquarius.

Nababagay ka rin sa Aries, Leo at Sagittarius. Adventurous ang mga signs na ito, katangian na magko-complement sa iyong pagiging mausisa.

Sa anong larangan ka nababagay?


Lahat yata ng bagay ay gusto mong matutunan. Dahil dito magiging mahusay ka sa napakaraming bagay.

Mas magiging matagumpay at maligaya ka kung ilalagay ang sarili sa larangan na may kinalaman sa pagsusulat, komunikasyon at teknolohiya - o anumapang larangan na bubusog sa iyong mausisang kaisipan.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Napakarami mong gustong gawin sa buhay kaya naman mahirap para sa iyong ituon ang atensiyon sa iisang bagay lang. Dahil dito, maraming bagay na sisimulan na hindi matatapos. Dapat na mag-set ng priorities at mag-focus sa mga ito. Huwag ring magko-commit sa bagay na alam mong hindi mo naman kayang gampanan.

Kailangan mo rin matutunan na tumahimik. Madalas ka kasing maiipit sa gulo dahil sa kadaldalan o katabilan ng dila. Magsalita lamang kung alam mong makabubuti ang iyong sasabihin. Matuto ring makinig.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Sakit sa baga ang madalas na magiging suliranin sa kalusugan. Ito ay dahil madalas na nagkukulang sa tulog ang mga Geminis. Mahalaga na magkaroon ng sapat na pahinga sa kabila ng pagiging masyadong abala.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send