Pisces Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 20 February - 20 March

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Makararamdam ng sense of purpose isang isang Piscean kung makapagbibigay ito ng kaligayahan sa kaniyang mga mahal sa buhay. Ito ay magagawa lamang niya kung matututunan rin niyang tumayo sa kaniyang sariling paa.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Umiwas mula sa mga taong mahilig makipag-argumento upang maiwasan ang mga problema sa aspetong ito.

Bukod sa kapwa niya Pisces, nababagay rin siya sa mga taong ipinanganak na Taurus, Cancer, Leo, Libra, Scorpio at Capricorn.

Sa anong larangan ka nababagay?


Nababagay para sa kanila na mapasok sa mga larangan kung saan mapapamalas nila ang kanilang pagiging malikhain.

Nagtataglay sila ng malawak na imahinasyon kaya naman maaari din nilang pasukin ang pagsayaw, pagkanta at pag-arte.

Hindi magiging produktibo ang isang Piscean sa magulo at maingay na kapaligiran kaya naman marami sa kanila ang pinipiling magtrabaho sa sarili nilang pamamahay.

Bukod sa mga nabanggit, magiging matagumpay rin sila kung mapabibilang sa mga larangang may kinalaman sa panggagamot.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Kailangang matutunan ng isang Piscean kung papaano kokontrolin ang kaniyang emosiyon upang hindi niya nasasaktan ang kaniyang sarili at maging ang mga tao sa kaniyang paligid. Iwasan ang pagbibitaw ng mga salita at paggawa ng desisyon kung nasa ilalim ng matinding emosiyon.

Masyadong malambot ang puso nito kaya madalas siyang sinasamantala ng mga tao sa kaniyang paligid. Dapat niyang matutunan na tumanggi o tumalikod lalo na kung napapansin niyang naaabuso na siya ng iba.

May ugali rin ang mga ito na tumatakas mula sa problema. Kailangan nilang matutunan na maging responsable sa bawat desisyon at aksiyon na kanilang ginagawa. Ito ang isa sa mga paraan upang maging matagumpay sila sa buhay.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Ingatan ang mga paa dahil ito ang pinakamahinang parte ng katawan.

Umiwas mula sa anumang bisyo dahil pinaniniwalaan na ito ang pinagmumulan ng malalalang karamdaman ng isang Piscean.

Madalas makararanas ng depresyon ang mga ito lalo na kung nabigo silang abutin ang isang pangarap. Kailangan nilang maging makatotohanan habang nagiging positibo rin upang naiiwasan ang mga problemang kagaya nito.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send