Gayuma Para Mapatatag ang Isang Relasyon


gayuma, lumay
Ang gayuma na ito ay nababagay para sa mga relasyong nagsisimula pa lamang upang maprotektahan ito mula sa mga negatibong enerhiya (kagaya ng inggit) at iba pang bagay na maaaring magdulot ng pagkasira ng relasyon. Ang aking kakayahan bilang isang Babaylan at mga butihing ispiritong gabay ay makakatulong na mapagtibay ang inyong koneksyon sa isa't isa.

Kung may mga katanungan patungkol sa proseso ng ritwal, bayad, at iba pa, pumunta lang sa link na ito: https://www.babaylanadlaw.com/p/gayuma.html

Pagkatapos punan ang form sa ibaba, makakatanggap ka ng reply sa iyong email sa loob ng 5 minuto. Kung wala sa inbox, tingnan ang spam folder. Kung wala talaga, mag-email lang sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi makita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9

Contact Form

Send