Libra Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 24 September - 23 October

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Kagaya ng Gemini at Aquarius na nabibilang sa elemento ng hangin, likas sa mga Librans ang pagkakaroon ng matalas na isipan. Gamitin ang katangiang ito upang makagawa ng magagandang desisyon sa buhay.

Hindi rin nakapagtataka para sa isang Libran na magkaroon ng maraming kakilala at kaibigan dahil sa pagiging mahusay nilang tagapakinig at pagkakaroon ng kahali-halinang personalidad. Gamitin ang mga kakayahan o katangiang ito upang maging magandang impluwensiya o ehemplo sa iba.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Bigyan mo ng stress ang isang Libran at hindi ito magdadalawang isip na ikaw ay iwanan. Mahalaga para sa kaniya na mapayapa ang bawat relasyong kaniyang papasukin. Hindi ito mahilig sa drama.

Dahil sa angking karisma, madalas na may nagkakagusto sa mga taong pinanganak na Libra. Kapag nalagay sila sa ganitong sitwasyon, madalas na hindi sila kaagad nakakapili kaya napalalampas ang isang magandang pagkakataon.

Pumili ng mga kaparehang Aries, Taurus, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius at Pisces. Nasa sa kanila ang mga katangiang makapagbibigay ng saysay sa iyong buhay pag-ibig.

Umiwas mula sa mga taong ipinanganak na Cancer, Virgo, Scorpio at Capricorn. Maraming mga pagkakaiba sa inyong personalidad na magiging dahilan lang ng walang humpay na hindi pagkakaunawaan.

Sa anong larangan ka nababagay?


Isang mahusay na tagapamagitan at tagapamayapa - sa ganyang katangian nakikilala ang mga taong ipinanganak na Libra. Kaya naman nababagay para sa kanila ang legal na propesyon at ang paninilbihan sa gobyerno.

Madalas rin sa mga Librans na kakitaan ng interes sa sining kaya kung nasa ganitong vibration ka, magiging kontento ka kung magagamit ang pagiging malikhain sa larangan na iyong papasukin.

Magiging mahusay ka sa kahit anumang larangan na iyong papasukin kung mapalilibutan ka rin ng mga taong madaling pakisamahan at nagtataglay ng magandang pag-uugali.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


May mga pagkakataon na tumitingin lang ang isang Libran sa panlabas na anyo. Isaalang-alang rin ng panloob na katangian upang nakakaiwas mula sa mga taong maganda lang sa panlabas ngunit nagtataglay naman ng masamang pag-uugali.

Sinasabi rin na palatakas sila sa problema. Kapag hindi na pumapabor ang isang sitwasyon sa kanila, madali para sa kanilang tumalikod na lang habang ang ibang tao ang nagbibigay solusyon sa problemang iniwan nila. Maging responsableng tao dahil isa ito sa mga katangian na magdadala sa iyo sa tagumpay.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Sakit sa pag-ihi at sakit sa balat ang madalas na kinakaharap na problema sa kalusugan ng mga Librans.

Makabubuti na ilagay sa balanse ang pamumuhay upang maiwasan ang pagkakasakit. Tandaan na ang anumang kulang o sobra ay hindi makabubuti para sa iyo.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send