Cancer Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 23 June - 23 July

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Magiging masaya ang isang Cancer kung magkakaroon ng masayang tahanan at pamilya. Mahahanap rin niya ang happiness sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga totoong kaibigan o mapalibutan siya ng mga taong ituturing niyang kaniyang pamilya.

Kilala ang Cancer sa pagiging emosiyunal. Kaya naman ito ang pangunahing layunin na dapat mong isakatuparan sa iyong buhay - ang pamunuan ang iyong emosiyon, hindi ang kabaliktaran.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Humanap ng kaperaha na makakaunawa sa iyong pagiging maramdamin. Yung tao na didistansiya mula sa iyo kung ikaw ay emosyunal.

Nababagay rin sa iyo ang taong may matinding pagpapahalaga sa pamilya at yung komportable na nananatili lang sa loob ng pamamahay.

Magiging masaya sa buhay pag-ibig kung magkakaroon ng kaparehang ipinanganak na Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Capricorn and Pisces.

Sa anong larangan ka nababagay?


Dahil nga likas sa isang Cancer ang pagiging homebody at mahalaga sa kanila na panatilihing maganda at komportable ang kanilang tahanan, nababagay sila sa mga larangan na may koneksiyon sa paggawa o pagpapaganda ng bahay.

Matalas rin ang memorya ng isang Cancer kaya maganda kung mapupunta siya sa linya ng trabaho kung saan mapakikinabangan niya ang kakayahang ito.

Maganda rin para sa kaniya ang anumang trabaho o negosyo na maaaring pamahalaan sa sariling pamamahay.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Madalas kang magkakaroon ng kasamaan ng loob dahil sa pagiging moody. Upang hindi nito maapektuhan ang relasyon sa iba, makabubuti na ilayo ang sarili mula sa kanila sa tuwing ikaw ay totopakin.

Protective ka sa iyong mga mahal sa buhay kaya kapag nasaktan sila, ikaw ang mas nagagalit at nagre-react kaysa sa kanila. Dahil dito maaaring maipit ka sa mga problema o gulo na makapagdudulot lang sa iyo ng stress. Choose your battles wisely.

Matandain ka. Kaya kapag nagawan ka ng mali, maaalala mo pa rin ito kahit maraming taon na ang nakalilipas. Dahil dito, mahirap para sa iyong makapag-move on mula sa nakaraan. Kapulutan na lang ng aral ang nakaraang karanasan kaysa pinasasama lang nito ang iyong kalooban.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Ingatan ang tiyan dahil ito ang pinakamahinang parte ng iyong katawan.

Ang pagiging maramdamin ay magdudulot sa iyo ng emotional stress. Kaya naman makabubuti na huwag na lang intindihin ang mga bagay na alam mong makapagpapasama lang sa iyong kalooban.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send