Gayuma sa Pag-ibigAko si Babaylan Adlaw ngunit maaari mo akong tawagin na lang na Adlaw. Mahigit sampung taon na ako sa larangang ito. Maraming tao ang humihingi ng aking tulong upang pabalikin ang isang tao na nang-iwan sa kanila, parusahan ang sumisira ng kanilang tahanan o pamilya, gawin silang kaaya-aya sa paningin ng kanilang nagugustuhan o ng ibang tao, at ibalik sa dating sigla ang kanilang kasalukuyang relasyon. Bukod sa mga ito, mayroon ring mga tao na humihingi ng aking tulong upang makalimutan nila ang isang tao na hindi naman kayang suklian ang kanilang pagmamahal.

WHAT MY CLIENTS SAY


Binabasahan ko muna ang taong magpapagawa at papagawan bago ako magsagawa ng isang ritwal (libre ang konsultasyon). Gusto ko munang makasiguro na may pagmamahal sila para sa isa’t-isa, at wala akong masasaktan. Hindi ko tatanggapin ang isang kaso kung ang pinapagawan ay may asawa na o may karelasyon ng iba. Sa ganitong paraan, mapo-protektahan ko hindi lamang ang aking sariling karma kung hindi maging ang karma ng iba.

Ano ang gusto mong ipagawa sa akin (i-click ang iyong petisyon sa ibaba):


Gusto kong pabalikin ang taong nang-iwan sa akin.

Gusto kong tumigil na ang aking kabiyak sa panloloko niya sa akin.

Gusto kong ibalik ang dating sigla ng aming relasyon.

Gusto kong paibigin sa akin ang isang tao.

Gusto ko lang na tumagal at mas tumatag pa ang aming relasyon.

Gusto kong makaakit ng taong magmamahal sa akin.

Wala ang aking problema sa mga nabanggit.
Frequently Asked Questions1. Magkano ang aking babayaran?

I-click ang iyong petisyon (nasa itaas) at dadalhin ka niyan sa isang form. Kapag napunan mo na ang form, makatatanggap ka ng email mula sa babaylanadlaw@gmail.com na naglalaman ng presyo na kailangan mong bayaran para sa isang love spell.

2. Kailangan ko bang pumunta sa tuwing gagawin mo ang ritwal?

Hindi, dahil maaari kong gawin ang ritwal kahit pa nasa ibang bansa ka. Ang kailangan ko lang ay ang buong pangalan, araw ng kapanganakan, at litrato ng magpapagawa at asawa / nobyo / nobya.

3. May kailangan ba akong gawin habang naghihintay ng resulta?

May ibibigay ako sa iyo na isang programa na kailangan mong sundin. Matutulungan ka nitong maging positibo at kalmado habang hinihintay natin ang resulta ng aking mga ginawa.

4. Gaano katagal bago tumalab ang iyong ginawa?

Depende yan sa sitwasyon. Karamihan sa aking ritwal ay nagkaroon ng magandang epekto pagkalipas ng tatlong buwan (simula sa araw na natapos ko ang ritwal). Ibibigay ko sa’yo ang “timeframe” sa huling araw ng ritwal. 

5. Permanente na ba ang epekto nito?

Kapag nagkaroon na ng resulta ang aking ginawa, nakasalalay pa rin sa iyo at sa iyong kabiyak ang kahihinatnan ng inyong relasyon. Tatanggalin ko lang ang lahat ng balakid upang mabigyan ko ng katuparan ang iyong kahilingan. Huwag mong iasa ang lahat sa akin.

6. Maaari ba akong magpagawa sa iyo kahit may pinagagawa na ako sa iba?

Hindi, dahil maaaring magkontrahan lang kami. Hayaan mo muna siyang makatapos o ipatigil mo ang pinagagawa mo sa kaniya bago ka lumapit sa akin.

7. Ligtas ba ito?

Kung malinis naman ang iyong intensiyon, wala kang dapat na alalahanin. Ngunit kung nais mo lang na pabalikin ang isang tao dahil may pinplano kang hindi maganda sa kaniya (halimbawa, gusto mo lang makaganti dito), hindi kita matutulungan.

8. Para lamang ba sa babae at lalaki ang love spell?

Hindi. Maaari din itong gumana para sa mga taong nabibilang sa ikatlong kasarian.

9. Paano ako makakasiguro sa iyo?

Para mabasa  ang sinasabi ng mga naging kliyente ko patungkol sa akin, pumunta lang sa: https://www.babaylanadlaw.com/search/label/Love%20Spell%20Reviews
Please feel free to donate any amount you can for the free service you receive from me. Your contributions will encourage me to continue providing free services such as spiritual healing and tarot reading through this website and our Youtube channel (Mahikang Pinoy TV).

Subscribe to Our Youtube Channel:


Lucky Charms:

Follow Me on Facebook

Social Media

Description Here