Gayuma Para Maibalik sa Dating Sigla ang Relasyon


gayuma, lumay
Kung nawawalan na ng gana o nawawalan na ng atensyon ang iyong kasintahan o asawa, matutulungan kita. Sa pamamagitan ng aking kakayahan sa panggagayuma at mga gabay, maibabalik ko sa dating sigla ang inyong relasyon.

Ang ritwal ng gayuma ay karaniwang inaabot ng isang buwan. Punan lang ang form sa ibaba upang makakuha ng libreng konsultasyon. Aalamin muna natin kung kaya pa bang idaan sa ritwal ang iyong sitwasyon.

Tandaan na ang magandang pagbabago ay maaaring magsimula sa loob ng isa hanggang tatlong buwan. Maging maingat sa mga spell casters na nangangako ng "instant results" dahil ito ay hindi makatotohanan at maaari pang magdulot ng masamang epekto sa iyo.

Kung may mga katanungan, pumunta lang sa link na ito: https://www.babaylanadlaw.com/p/gayuma.html

Pagkatapos punan ang form sa ibaba, asahan na kaagad kang makakatanggap ng reply sa email na iyong inilagay sa form. Kung hindi mo makikita ang aking reply sa iyong inbox, pumunta lang sa iyong spam. Kung wala pa rin, paki-email ako sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi nakikita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9

Contact Form

Send