Ritwal Para sa TagumpayKung may mga pinapaplano ka na laging nauudlot, marahil ay nasasagabalan ito ng mga negatibong enerhiya mula sa inggit ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hayaan mong tulungan kita na makalaya mula sa mga puwersang komokontra sa iyong tagumpay sa pamamagitan ng isang ritwal. Tutulungan ka rin ng ritwal na ito na mahalina ang mga positibong puwersa na makakatulong sa iyong makamıt ang iyong inaasam.

Kung nais magpagawa ng ritwal na kagaya nito, punan lamang ang form sa ibaba. Kung hindi nakikita ang form, i-click ang link na ito: https://forms.gle/bMkiYy8LNpd4YdZk7

Contact Form

Send