Aries Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 21 March - 20 April

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Ikaw ay dapat na may kalayaang gawin ang mga gusto sa buhay. Huwag papapigil. Hindi ka magiging maligaya kung may nagdidikta ng iyong mga dapat gawin. Ipagpatuloy mo lang ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kung gagawin ito nang walang nasasaktan, tiyak na malayo ang iyong mararating.

Ikaw ay ipinanganak para mamuno. Maging mabuting ehemplo sa iba at tiyak na mapapasunod mo sila nang walang kahirap-hirap. Abusuhin mo ang iyong kapangyarihan at tiyak na dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Paunlarin ang iyong leadership skills dahil magiging stepping stone mo ito upang maging matagumpay sa buhay.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Dahil mahirap para sa iyo na i-open ang sarili sa iba, ang pakikipagrelasyon ay ang isang aspeto ng iyong buhay na mapupuno ng pagsubok. Kung mahusay kang makisama, tiyak na magiging long-lasting and satisfying ang bawat relasyong papasukin.

Upang maging maligaya sa aspetong ito, kailangan na pumili ng karelasyong may zodiac signs na Leo and Sagittarius. Sila ay passionate at adventurous, mga katangian na dapat na taglay ng isang karelasyon ng isang Aries.

Nababagay ka rin sa taong ipinanganak na Aries, Gemini, at Aquarius.

Sa anong larangan ka nababagay?


Magtatagumpay sa larangan na papasukin kung bibigyan ka nito ng tiyansa na magamit ang iyong isip at tiyansa na makapagbigay ng suhestiyon.

Hindi ka magiging masaya sa larangan na hindi ka makakasubok ng mga bagong bagay. Kailangan na may bago kang nasusubukang gawin at natututunan.

Kung ikaw ay isang empleyado, mataas ang tiyansa na mabigyan ng promotion dahil magpapakita ng initiative. Hindi ka na kailangan pang utusan para gawin ang isang bagay.

Likas sa iyo ang pagiging isang lider kaya mas magiging masaya ka kung magkakaroon ng sarili mong negosyo o kompanya, o magiging manager sa kompanyang iyong pinagtatrabahuhan.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Makikita ka ng iba na makasarili dahil madalas mong gagawin ang isang bagay na makapagpapasaya sa iyo habang nakakasakit ka naman ng damdamin ng iba. Dahil dito, mahihirapan kang magkaroon ng mga totoong kaibigan at madalas na magkakaroon ng problema sa iyong relationships. Upang maiwasan itong mangyari, lagi mong isasaalang-alang ang nararamdaman ng iba.

Mapusok ang mga taong ipinanganak na Aries. Dahil dito, madalas silang magkakamali. Kung mangyayari ito, maraming magagandang oportunidad na mapalalampas. Kailangan na matutunang magplano upang walang masayang na oportunidad at naiiwasan ang pagkakamali.

Likas sa mga Aries ang pagiging maluho. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang nahihirapang mag-ipon at makapagpundar. Hindi masamang gumastos sa luho kung may sobra. Kung sapat lang ang kinikita, unahin ang pangangailangan. Sa ganitong paraan, makapag-iipon ka para sa iyong retirement.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Ulo ang bahagi ng iyong katawan na dapat ingatan. Ang mga Aries kasi ay prone sa pananakit ng ulo at head injury.

Dahil madalas na kumikilos o gumagalaw ang Aries, prone din sila sa aksidente.

Stress ang madalas na magiging ugat ng karamdaman.

Matutong maghinay-hinay upang naiiwasan ang problema sa kalusugan.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send