Mabisang Pangontra sa GayumaNararamdaman mo ba na ikaw o ang iyong kasintahan ay nasa ilalim ng gayuma? Marahil ay may napanood kang video o komonsulta ka sa isang manggagamot kaya naghahanap ka ng pangontra sa isang gayuma. Ngunit bago ko ibigay ang natural na pangontra sa iyo, mahalagang malaman mo muna ang mga tunay na senyales ng gayuma, at mga dahilan kung bakit ito nagkakaroon ng masamang epekto. Sa ganitong paraan, mauunawaan mo na ang gayuma o anumang ritwal sa pag-ibig ay hindi likas na masama.

Ano ang mga palatandaan na nagayuma ang isang tao?


1. May biglaang pagbabago sa pag-uugali nito. Halimbawa, nagiging maiinitin ang ulo niya o nanlalamig sa kaniyang kasintahan nang walang malinaw na dahilan.

2. Napapabayaan na niya ang kaniyang sarili. Hindi na nakakakain at nakakatulog nang maayos.

3. Madalas ay nawawala ito sa sarili. Hindi na nakakausap nang maayos dahil walang ibang tumatakbo sa kaniyang isipan kung hindi ang taong gumagayuma sa kaniya.

4. Nawawalan na rin ito ng gana sa buhay kaya napapabayaan nito ang kaniyang trabaho at iba pang mahahalagang aspeto ng kaniyang buhay.

5. Mas pipiliin nitong makasama ang taong gumagayuma sa kaniya kahit hindi pa niya ito lubusang nakikilala o hindi ito nagtataglay ng mga katangiang gusto niya.

May masama ba talagang epekto ang gayuma sa tao?


Tandaan na ang gayuma o ang anumang ritwal sa pag-ibig ay nagkakaroon lamang ng masamang epekto sa isang tao kung ito ay:

1. Ginawa na hindi naaayon sa kagusutuhan ng taong ginagayuma. Halimbawa, ginamitan siya nito kahit wala naman siyang nararamdaman para sa taong gumagayuma sa kaniya.

2. Ginawa ang gayuma na hindi nasusunod ang tamang proseso. Kaya mahalaga na hindi tayo gumagawa lang ng mga ritwal o dasal na nakikita natin sa internet lalo na kung wala naman tayong sapat na kaalaman patungkol dito.

3. Kung nasunod man ang tamang proseso at may nararamdaman namang pag-ibig o pagkagusto ang ginagayuma sa nanggagayuma, maaaring may masasamang puwersa natawag kaya nagkakaroon ito ng negatibong epekto hindi lamang sa ginayuma kung hindi sa gumayuma sa kaniya.

Sa madaling salita, hindi nagiging masama ang epekto ng gayuma kung ito ay nagawa sa tamang pamamaraan at hindi lumabag sa kagustuhan ng taong ginagamitan nito. Sa totoo lang, nagiging daan din ito upang maisalba pa ang mga relasyon o pamilyang sinusubok ng panahon.

Paano mawala ang gayuma sa isang tao?


May dalawang simpleng paraan sa pagkontra sa isang masamang gayuma:

1. Haluan ng isang kutsara ng asin ang isang timba ng tubig na ipangpapaligo ng taong pinaghihinalaang nasa ilalim ng isang masamang gayuma. Ito ay dahil may angking kakayahan ang asin na kontrahin ang kulam at masasamang elemento.

2. Pasoutin siya ng anumang crystal jewelry (bracelet, pendant or earrings) na nagtataglay ng amethyst, black tourmaline o black onyx. Ang mga kristal na ito ay mga natural na pangontra sa kulam at iba pang masasamang puwersa.

Ganunpaman, kung lilipas ang isang linggo o higit pa na hindi pa rin umeepekto ang mga nabanggit at mga dasal para mawala ang gayuma, komunsulta lang sa isang mahusay na manggagamot. Tandaan na upang makontra ang isang gayuma, kailangan rin malaman kung paano ito isinagawa. Kaya naman tanging ang may kaalaman lang sa panggagayuma at pagkontra sa gayuma ang makakagawa nito.

Tandaan rin na maaaring may ibang dahilan kung bakit kinakikitaan ang sarili o ang kasintahan ng mga sintomas ng gayuma. Kung nais mong matiyak kung ikaw o ang iyong kasintahan ay talaga bang nasa ilalim ng isang masamang gayuma, punan lang ang form sa ibaba. Kung hindi makita ang aking response sa iyong email, tingnan ang iyong spam folder ang ilagay ang aking mensahe sa iyong inbox. Kung walang matatanggap na response sa loob ng 5 minuto, mag-email lang sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi nakikita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/BKouEMiEdjqeph9M6

Contact Form

Send