Gayuma Para Mapabalik ang Minamahal


gayuma, lumay
Ako si Tata Adlaw, isang Babaylan na matutulungan kang mapabalik sa iyo ang dating kabiyak sa pamamagitan ng ritwal sa pag-ibig o gayuma (lumay). Ito ay aking isasagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga pagkain at inumin sa aking mga butihing ispiritong gabay. Ito ay aabutin ng isang buwan upang matiyak ang pagiging permanente ng bisa nito.

Bago mo punan ang form sa ibaba, dapat mo munang malaman na tumatanggi rin ako sa mga request lalo na kung masama ang layunin nito. Hindi ko rin tatanggapin kung makikita sa mga baraha na hindi na makakatulong ang ritwal na solusyunan ang problema sa pag-ibig.

Pumunta sa link na ito para mabasa ang mga sagot sa mga tanong patungkol sa aking ritwal sa pag-ibig: https://www.babaylanadlaw.com/p/gayuma.html

BASAHIN ANG REVIEWS

Pagkatapos punan ang form sa ibaba, tingnan ang iyong email. Kung hindi makikita ang aking response sa iyong inbox, tingnan ang spam na folder. Kung wala pa rin makalipas ang 5 minuto, mag-email na sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi nakikita ang form, i-click ang link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9

Contact Form

Send