Scorpio Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 24 October - 22 November

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Kapag nasasaktan ang isang Scorpio, madalas ay itinatago niya na lamang ito. Sila yung mga taong nagtatapang-tapangan dahil ayaw nilang makita silang mahina. Kailangan nilang matutunan na ipakita ang totoo nilang nararamdaman upang hindi maging parang isang bulkan na sasabog na lang kapag sobra nang nabibigatan.

Mahirap basahin ang iniisip ng mga Scorpios dahil hindi sila masyadong nagpapakita ng emosiyon. Kung matututong ipahayag ang nararamdaman, magiging madali para sa kanila na gumawa ng koneksiyon sa iba lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Charismatic ang mga Scorpios kaya hindi mahirap para sa kanilang makaakit ng potential lovers.

Ang madalas na nagiging problema ng kanilang kabiyak ay ang pagiging seloso nila. Kung nasa ganitong vibration, hindi masamang mag-selos kung may dahilan naman at ilalagay rin ito sa lugar. Kapag nasakal kasi ang iyong karelasyon dahil sa sobrang pagseselos, baka iwanan ka niyan.

Humanap ng mga taong ipinanganak na Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn at Pisces.

Sa anong larangan ka nababagay?


Mausisa ang mga Scorpios. Hindi titigil ang mga ito hangga’t hindi nabibigyan ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. Ito marahil ang dahilan kung bakit mahusay sila sa pananaliksik.

Pagtatrabaho sa isang labarotoryo at pangongolekta ng mga impormasyon ang makakapagpasaya sa kanila. Bagay din sa mga ito ang pagpupulis at pagiging isang detective.

Pasukin din ang larangan na may koneksiyon sa pananalapi kagaya ng insurance, taxes at loans.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Likas din na mapagtanim ng galit o sama ng loob ang mga Scorpios. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinaniniwalaan na sila ay mapaghiganti. Kung ikaw ay may ganitong pag-uugali, pag-aralan kung papaano ito kokontrolin. Kung hindi ito masusupil, tiyak na dadalhin ka lang nito sa kapahamakan.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Kung mahihilig sa extreme sports, magdoble ingat dahil maaaring mauwi ito sa problema sa kalusugan.

Dapat ring ingatan ng mga Scorpios ang mga parte ng katawan na nasa ilalim ng reproductive system. Para sa mga lalake, madalas na nagkakaroon ng problema sa prostate. Kung babae naman, hindi regular na buwanang dalaw ang isyu sa kalusugan.

Masyado ring aktibo ang isip ng mga Scorpios kaya makabubuti para sa kanila ang mga gawain na makakapagpakalma sa kanila.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send