Sagittarius Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 23 November - 21 December

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Likas sa mga Sagittarians ang pagkakaroon ng maraming kaibigan dahil sa kanilang kaaya-ayang personalidad at pagiging sociable. Gamitin ito upang makapagdulot ng magandang pagbabago sa buhay ng iba sa pamamagitan ng pagiging isang magandang ehemplo.

Bukod dito, makararamdam ka rin ng sense of purpose kung mapananatili mo ang pagkakasundo at magandang samahan ng mga tao sa iyong paligid.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Hindi na maaalis sa mga Sagittarians ang pagkakaroon ng napakaraming admirers dahil sa magnetic nilang personality. Kaya naman hindi nila madalas nagiging problema ang kanilang buhay pag-ibig. Huwag mong asahan na magseseryoso ito sa isang relasyon kung hindi pa talaga ito handa.

Free-spirited ang mga taong ito kaya naman mahalaga sa kanila na nagagawa pa rin nila ang kanilang mga gusto habang sila ay nasa isang romantikong relasyon. Pigilan mo sila at tiyak na magrerebelde ito.

Upang maiwasan ang problema sa love life, pumili ng mga karelasyon ipinanganak na Aries, Leo at pareho mong Sagittarius.

Nababagay ka rin sa Gemini, Libra at Aquarius.

Sa anong larangan ka nababagay?


Masaya ang mga ito kung nakapupunta sila sa iba’t ibang lugar. Kung ikaw ay nabibilang sa ganitong vibration, pumili ka ng mga trabahong may koneksiyon sa paglalakbay kagaya ng tourism.

Kung hindi ka naman yung tipo ng Sagittarrius na outgoing, maaaring nahihilig ka sa mga gawain na makapagpapalawak ng iyong kaalaman. Kaya naman nararapat para sa iyo na mapabilang sa larangan ng pananaliksik o pagtuturo.

Magiging masaya ka rin kung pipiliin ang ang mga larangang konektado sa batas at medisina.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Ipinahahayag ng isang Sagittarian ang kaniyang saloobin. Upang maiwasan na magkaroon ng kaaway, dapat na matutunang gawin ito sa paraan na hindi makasasakit ng damdamin ng iba.

May ugali ang mga ito na ipinagsisiksikan ang kanilang paniniwala sa iba. Kung ito ay tumutugma sa iyo, ipaahala lagi sa sarili na ang bawat isa sa atin ang may kani-kaniyang paniniwala na dapat nirerespeto.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Madalas na nagiging problema ng mga Sagitarrians ang kanilang timbang.

Maiiwasan ang paglaki o pagbigat ng katawan at ang mga sakit na kaakibat nito kung magkakaroon ng abala at aktibong pamumuhay.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send