Gayuma Para Matigil sa Pambababae/Panlalalake ang Minamahal


gayuma, lumay
Ako si Babaylan Tata Adlaw, gumagawa ng mga ritwal sa pag-ibig o gayuma simula pa noong 2009. Marami na rin akong natulungan na mapatigil ang kanilang kabiyak sa pambababae/panlalalaki. Kung nais mo ng aking tulong, kakailanganin mo munang dumaan sa isang libreng konsultasyon upang malaman natin kung kaya pa bang masolusyunan ng ritwal ang iyong suliranin.

Kung ikaw ay may mga katanungan patungkol sa bayad, proseso, at iba pa, i-tap o i-click lang ang link na ito: https://www.babaylanadlaw.com/p/gayuma.html

Kung handa ka na para sa libreng konsultasyon, punan na ang form sa ibaba at hintayin sa iyong email ang aking reply. Kung hindi mo ito makikita sa iyong inbox sa loob ng 5 minuto, tingnan ang iyong spam. Kung wala pa rin, mag-email lang sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi makikita ang form, pumunta sa link na ito: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9

Contact Form

Send