Aquarius Horoscope - Love, Money, Career and Health (Tagalog) | 21 January - 19 February

VIEW MY SERVICES


Ano ang purpose mo sa buhay?


Ipinanganak ang mga Aquarians na may matalas na pag-iisip. Nagagamit nila ito upang makabuo ng mga ideyang makapagbibigay ng solusyon sa problema ng iba. Dahil dito, madalas silang nilalapitan para hingan ng payo.

Natural sa sign na ito ang pagiging mapagbigay. Kaya naman madalas silang napabibilang sa mga grupo o aktibidad na may layuning makalikom ng pera upang makabigay ng tulong sa mga nangangailangan.

Ano ang mga zodiac signs na magandang maging karelasyon?


Upang maiwasan ang problema sa relasyon, makabubuti para sa kanila na pumili ng kaparehang bibigyan sila ng kalayaang gawin ang mga gusto sa buhay.

Magiging masaya sila sa buhay pag-ibig kung magkakaroon ng karelasyong Aries, Gemini, Libra, Sagittarius o Aquarius.

Sa anong larangan ka nababagay?


Matalino ang mga Aquarians kaya nag-e-excel ito sa anumang larangan na kanilang pinapasok.

Hinahangaan sila sa pagkakaroon ng mga kakaiba ngunit kapaki-pakinabang na mga ideya.

Nababagay sila sa mga larangan na konektado sa teknolohiya kagaya ng web or software developer.

Dahil masaya sila na nakapaglilingkod sa nakararami, maaari din nilang pasukin ang mga larangang may kinalaman sa medisina at politika.

Ilan pa sa mga trabahong nababagay sa kanila ay electrician, engineer, inventor, airline personnel, mechanic, sociologist, analyst, economist at manufacturer.

Ano ang mga pagsubok na madalas mong kakaharapin?


Ayaw ng mga Aquarians na pinipigilan sila sa kanilang gusto kaya madalas silang nakalalabag sa mga panuntunan. Kung hindi ito maaalis mula sa kanilang sistema, asahan na lagi silang madadawit sa mga problema na makasasagabal sa kanilang magkaroon ng mapayapang pamumuhay.

Dapat rin nilang matutunan na aminin ang kanilang mga pagkakamali at itama ang mga ito upang makakuha sila ng respeto mula sa iba.

Ano ang dapat ingatan sa iyong kalusugan?


Ingatan ang mga tuhod at bukung-bukong dahil ilan ito sa pinakamahihinang parte ng kanilang katawan.

Madalas rin na nagiging sakit nila ay may kinalaman sa puso at dugo. Kaya naman makabubuti na suportahan ang kanilang kalusugan ng pag-e-ehersisyo at ng masusustansiyang pagkain.

FREE TIMELESS HOROSCOPE (Love, Money, Career and Health):


Contact Form

Send