Gayuma Para Makaakit ng Kabiyak


gayuma, lumay
Ang gayuma na ito ay nababagay sa mga taong nahihirapang makahalina ng kasintahan. Nababagay din ito sa mga taong laging napapasok sa hindi kaaya-ayang relasyon. Kung ang paulet-ulet na karanasang ito ay nangyayari dahil sa negatibong puwersa kagaya ng inggit, kulam o sumpa, asahang mawawakasan ito sa pamamagitan ng aking ritwal upang mapasaiyo na ang babae o lalaking karapat-dapat para sa iyo.

Ginagawa ko ang ritwal sa pamamagitan ng aking mga butihing gabay sa loob ng isang buwan. Maaaari itong magpakita ng inaasahang pagbabago sa loob ng dalawang linggo hanggang isang buwan. Mag-iingat sa mga spell casters na nag-aalok ng agarang resulta dahil maaaring maging panandalian lang ang epekto nito at makasama pa sa iyo.

Kung may tanong patungkol sa serbisyong ito, pumunta na lang sa: https://www.babaylanadlaw.com/p/gayuma.html

Kapag tapos nang punan ang form sa ibaba, tingnan ang iyong email. Kung hindi makita sa iyong inbox ang aking response, tingnan ang iyong spam. Kung wala pa rin, mag-email na lang sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi nakikita ang form, i-click ang link na ito: click this link: https://forms.gle/GyKSf2h1mrqQJ1Ce9

Contact Form

Send