Mabisang Gayuma o Ritwal sa Pag-ibig (DIY Love Spell )

gayuma, lumay

Nababagay ito sa iyo kung:


1. Ikaw ay walang sapat na perang pambayad para sa pagpapagawa ng gayuma o ritwal sa pag-ibig.

2. Nais mong ikaw na lamang ang gumawa ng ritwal dahil wala kang tiwala na ipagawa ito sa iba.

Para saan ang ritwal na ito?

Ang gayuma na iyong matatanggap mula sa akin ay aking ginawa upang mapabalik ang ex, maibalik ang sigla ng isang relasyon, mapaibig ang babae o lalaking nagugustuhan, o mapaamo ang isang isang tao.

May masama ba itong epekto sa akin at sa gagawan ng ritwal?

Wala, dahil ito ay ginawa ko na naaayon sa tamang proseso. Siguraduhin din lang na masusunod ang detalyadong gabay.

Makakaasa ba akong eepekto ito sa taong paggagamitan ko nito?

Ang gayuma na ito ay mahigit isang dekada ko nang ginagawa at kinakikitaan ng magagandang resulta kaya makakaasa kang magiging daan ito sa katuparan ng iyong kahilingan. Ganunpaman, tandaan na nakasalalay pa rin ito sa iyo kung masusunod mo nang tama ang mga gabay na kasama nito.

May gagamitin ba akong materyales para sa ritwal?

Mayroon, dahil ang tanging ibibigay ko lang sa iyo ay ang proseso. Huwag kang mag-alala dahil madali lang naman mahanap ang mga materyales, at hindi mo kailangan na gumastos ng malaki para dito. Sa totoo lang, hindi ka gagatos na mahigit sa 200 pesos para sa mga gagamitin sa ritwal.

Paano ko makukuha ang kopya ng ritwal?

Punan lang ang form sa ibaba upang matanggap mo sa iyong email ang paraan ng pagbabayad. Kung hindi makita sa iyong inbox ang aking reply, tingnan ang iyong spam at ilagay na rin ang aking mensahe sa iyong inbox. Kung walang matatanggap na response sa loob ng 5 minuto, mag-email lang sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.

Kung hindi makita ang form sa ibaba, i-click ang link na ito: https://forms.gle/peT96XNZfD4bNQ5T9

Contact Form

Send