2023 Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto Retrograde Meaning (Tagalog) | 2023 Astrological Predictions

May impluwensiya ang galaw ng mga Planeta sa buhay natin.

At ang bawat planeta ay may kani-kaniyang aspeto ng ating buhay na naaapektuhan.

Halimbawa, sa tuwing naka-retrograde ang Mercury, marami sa atin ang hindi nagkakaunawaan dahil ito ang planeta na kumakatawan sa komunikasyon.

Ating alamin ang mga planeta na naka-retrograde sa taong ito upang mapaghandaan natin ang mga magiging epekto nito sa atin.

Mercury Retrograde


 • ☀ December 28, 2022 - January 18, 2023
 • ☀ April 21, 2023 - May 14, 2023
 • ☀ August 23, 2023 - September 14, 2023
 • ☀ December 13, 2023 to January 1, 2024

Hindi lamang problema sa komunikasyon ang maaaring maapektuhan ng Mercury retrograde kung hindi maging ang transportasyon.

Kung nagpaplanong maglakabay, dapat na maging handa sa anumang aberya.

Kung may dokumentong pipirmahan, basahin itong mabuti upang maiwasan ang problema.

Bukod diyan, naaapektuhan din ng pangyayaring ito ang ating kaisipan kaya naman madalas nating mararanasan ang pagkalito at pagkabalisa.

Pagplanuhan munang mabuti ang anumang kilos na isasagawa upang maiwasan ang pagkakamali.

Venus Retrograde


 • ☀ July 23, 2023 - September 4, 2023

Sa tuwing mangyayari ito, dapat na pagnilay-nilayan anumang pangyayari na may kinalaman sa pag-ibig o relasyon.

Kung makatatagpo ka man ng panibagong pag-ibig, tiyakin na handa ka para dito, at ang magiging kabiyak upang hindi ito mauwi sa panandaliang relasyon lang.

Ito rin ang panahon kung kailan maaaring magparamdam ang dating naging karelasyon.

Kung may makikipagbalikan sa iyo, tanggihan ito dahil maaaring mauwi lang ito sa pagkabigo.

Kung ikaw ay nasa isang relasyon, dapat na pag-usapan ang mga isyu na matagal nang ipinagsasawalang bahala upang hindi na ito lumala pa.

At kung masyadong nagiging magastos, panahon na upang mas pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan kaysa sa mga luho upang maiwasan ang pagkabaon sa utang.

Kung mamumuhunan sa isang negosyo, o ibang pagmumulan ng kita, ipagpaliban muna dahil maaaring mauwi lang yan sa pagsisisi.

Mars Retrograde


 • ☀ October 30, 2022 - January 12, 2023

Ang Mars ay kumakatawan sa enerhiya kaya asahang marami sa atin ang makararanas ng kawalan ng gana o interes sa mga bagay bagay.

At dahil dito, maraming plano ang mauudlot na mauuwi sa pagkadismaya.

Ito rin ang pagkakataon kung kailan mahaharap tayo sa mga hindi inaasahang pangyayari na makakapagpabagal sa pag-usad ng proyekto.

At dahil dito, marami sa atin ang magiging emosyunal.

Kung hahayaan nating maunahan tayo ng galit o inis, maaaring magkaroon tayo ng mga kaaway, at makaapekto rin ito sa ating kalusugan.

Jupiter Retrograde


 • ☀ September 4, 2023 - December 31, 2023

Pag-unlad ang kinakatawan ng Jupiter kaya kung ito ay naka-retrograde, asahang marami sa atin ang makakaranas ng mabagal na pag-usad, o maaaring pa ngang mauwi sa wala ang ating mga pinaghirapan.

Anumang plano na may kinalaman sa pagpapalawak, halimbawa ng isang negosyo, ay dapat na palipasin muna hanggang sa matapos ang Jupiter retrograde.

Kung hindi man papabor sa iyo ang tadhana sa panahong ito, makabubuting magpahinga, at magnilay-nilay upang mapagplanuhang mabuti ang mga susunod na aksyon.

Saturn Retrograde


 • ☀ June 17, 2023 - November 4, 2023

Kung masyado tayong naging kampante, asahan na mahaharap tayo sa mga pagsubok sa tuwing magre-retrograde ang Saturn.

At kung tayo naman ay may maayos na sistemang sinusunod, asahang magiging pabor sa atin ito.

Sa madaling salita, ito ang panahon na aanihin natin ang bunga ng ating mga naging desisyon, at aksyon.

Kung mararamdaman natin ang mabagal na pag-usad ng buhay, ituring ito na isang magandang oportunidad upang pagnilay-nilayan ang mga susunod na hakbang.

Ito rin ang panahon na makabubuti para sa ating palayain ang ating sarili mula sa mga bagay na nakasasagabal sa atin, kagaya ng ating pag-uugali, upang mailagay muli sa balanse ang ating sarili.

Uranus Retrograde


 • ☀ August 24, 2022 - January 22, 2023
 • ☀ August 29, 2023 - January 27, 2024

Kung nasa retrograde naman ang Uranus, asahan na marami sa atin ang magkakaroon ng matinding kagustuhan na makalaya mula sa sa mga paulet-ulet na pangyayaring nagpapahirap sa atin.

Halimbawa, kung palagi tayong nagmamahal ng maling tao, marami sa atin ang magkakaroon ng lakas ng loob na wakasan ito, at mas mahalin ang ating sarili.

Ang planetang ito ay kumakatawan sa malaking pagbabago kaya kung mahaharap sa mga pagsubok, asahang dadalhin ka niyan sa direksyon na makabubuti para sa iyo.

Huwag maging padalos-dalos kung gagawa ng mga pagbabago upang maiwasang mailagay sa alanganin ang sarili.

Neptune Retrograde


 • ☀ June 30, 2023 - December 6, 2023

Ang Neptune ay planeta na kumakatawan sa emosyon, at sa tuwing ito ay nasa retrograde motion, asahan na marami sa atin ang makararanas ng problema sa aspeto na ito.

Ito ang magandang panahon na harapin ang mga bagay na nakakapagpabigat sa ating kalooban sa halip na ipinagsasawalang bahala natin ang mga ito.

Halimbawa, kung may sama ka ng loob sa isang tao, panahon na upang kausapin siya patungkol sa problema ngunit gawin ito sa mahinahon na paraan.

Ilusyon rin ang sinisimbolo ng planetang ito kaya kung magbubulagbulagan tayo sa reyalidad, magiging mahirap para sa atin na mailagay ang ating sarili sa tamang direksyon.

Katotohanan lang ang magpapalaya sa iyo.

Pluto Retrograde


 • ☀ May 1, 2023 - October 11, 2023

Normal na sa panahon na naka-retrograde ang Pluto na maging maikli ang pasensya ng karamihan sa atin.

Kung hahayaan na pangingibabawan ka ng emosyon, tiyak na magkakaroon ka ng mga kagalit sa panahong ito.

Ito ang tamang panahon upang pag-aralan nating maging kalmado sa pamamagitan ng meditasyon, at iba pang aktibidad na magbibigay ng kapayapaan ng kaisipan at kalooban.

Kung humaharap ka sa kaliwa’t kanang pagsubok, balikan ang nakaraan upang makita ang mga naging pagkakamali, at kapulutan ng mga aral ang mga ito.

Tandaan na sa sarili nagsisimula ang pagbabago.
gayuma rituals

Contact Form

Send

My website uses cookies

I use cookies for a better browsing experience. By clicking "Agree", you consent to my use of cookies.

Learn More