gayuma rituals

Testimonial of E.E. from Quezon City

reviews, testimonials, babaylan, tata, adlaw
Tata Adlaw! Pasensya na at na spam ko na email ninyo. Nung 19 po, nag-manifest po agad ang spells ninyo. Nagkapatawaran kami, kahapon pinuntahan niya ako dito sa bahay and we are trying to make amends to everything. Pero alam kong 'di pa tapos ang ritual. Pero salamat! Nagtitiwala ako at ikakalma ko na ang puso at isip ko. Mahal namin ang isa't isa. At naniniwala akong maging maayos lang ang aming sitwasyon, kami pa rin sa huli.

Contact Form

Send