gayuma rituals

Babaylan: Kahulugan, Maikling Kasaysayan, Mga Tanong at Sagot [Tagalog]


babaylan, babaylan kahulugan, ritwal babaylan, babaylan kasaysayan

Ano ang Babaylan?


Mayroong mga babae o lalake noon na nagsisilbing tagapamagitan ng mga diwata o ispirito at mga tao at sila ay tinatawag na Babaylan. Ang kanilang pangunahing papel sa lipunan ay ang manggamot ng pisikal at ispiritwal na karamdaman.

Kahulugan ng salitang 'Babaylan'


Hindi pa rin malinaw kung saan nga ba nagmula ang salitang Babaylan. Ayon kay Alfred McCoy, isang kilalang mananalaysay ng Timog-silangang Asya, ang terminolohiyang ito ay maaaring nagmula sa salitang Malay na "belian", "balian" o "waylan" ng Java, Bali, Borneo at Kalmahera na nangangahulugang espiritista (spirit medium). Hindi lang sila nagkakapareha sa salitang-ugat kung hindi sa kanilang mga ritwal at papel sa lipunan. Bukod sa panggagamot, gumagawa din sila ng mga ritwal upang maging masagana ang ani at itaboy ang mga epidemya sa komunidad na kanilang kinabibilangan.

Ang Babaylan: Maikling Kasaysayan at Panggagamot


Pinakasikat noon ang Babaylan na si Estrella Bangotbanwa. Pinaniniwalan na siya ay may kapangyarihan na gawing kaaya-aya ang panahon para maging masagana ang ani. Ang pinaka-kahanga-hangang ginawa niya ay nang makatawag siya ng isang malakas na ulan na tumapos sa tatlong taong tagtuyot sa bayan ng Miagao at San Joaquin sa Iloilo. Maraming beses niyang niligtas ang bayan ng Tubungan mula sa tagtuyot sa pamamagitan ng Sambayan, ritwal ng pagtatawag ng ulan at paghahanap ng bukal ng tubig. Kaya naman may mga Babaylan pa rin ngayon na tinatawag siya sa kanilang mga ritwal.

Nagsimulang masira ang katahimikan ng mga Babaylan noong ika-16 na siglo nang simulang palaganapin ang relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Sila at ang kanilang mga tagasunod ay naparusahan, at ang mga idolo na kumakatawan sa kanilang mga diwata ay sinunog. Ngunit marami sa kanila ang nag-aklas upang labanan ang mga mananakop. Ilan sa kanila ay si Papa Isio ng Panay at Tamblot ng Bohol.

Si Tamblot ay isang Babaylan na namuno sa halos 2,000 na Boholanos para pigilan ang paglaganap ng Katolisismo sa isla ng Bohol (Tamblot Uprising). Nakuha niya ang tiwala ng mga tao sa baryo ng Tupas sa bayan ng Antequera pagkatapos niyang magwagi sa isang hamon laban sa isang prayle.


Mga Karaniwang Tanong tungkol sa Babaylan

 

Paano ba maging isang Babaylan?


Mayroong mga tao na dumaan muna sa maraming pagsubok bago sila maging isang ganap na Babaylan. May dinapuan muna ng matinding karamdaman at mayroon ding halos mawala sa kanilang sarili dahil sa kung ano-anong kababalaghan na nangyari sa kanila. Kinailangan nilang matupadan (initiate) bilang isang Babaylan para malampasan nila ang pagsubok.

May mga tao din naman na piniling maging Babaylan dahil sa kagustuhan nilang makapanggamot o gumawa ng mga himala. Ngunit maging sila ay kailangang dumaan din sa ritwal ng pagtutupad bago maging isang Babaylan.

Ang ritwal ng pagtutupad ay ginagawa ng isang lehitimong Babaylan upang bigyan ng lisensya ang isang tao na gumawa ng mga ispiritwal na gawain sa tulong ng mga diwata o kaniyang mga abyan.

Noong unang panahon, kailangang piliin muna ng mga diwata ang isang tao bago siyang maging isang Babaylan. Ngunit dahil na rin sa modernisasyon, marami nang nakalimot sa mga Babaylan at kumakaunti na ang bilang nila. Dahil dito, hinahayaan na ng mga diwata na matupadan ang kahit na sinuman.

Tatandaan na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagiging isang Babaylan. Kung nais mo lamang na makagawa ng mga himala para sa iyong personal na interes, hindi ito para sa'yo. Bilang isang Babaylan, dapat na bukal sa iyong puso na paglingkuran ang mga taong mangangailangan ng iyong isipiritwal na tulong. 


Naniniwala ba ang mga Babaylan sa Diyos?


Bago pa man dumating ang mga Kastila, naniniwala na ang ating mga ninuno sa Lumikha. Nagkakaiba-iba lang ang tawag sa Kaniya sa iba't-ibang lugar. Halimbawa , sa katagalugan, ang tawag sa Kaniya ay Bathalang Maykapal.
BECOME A MODERN BABAYLAN


Ano ang ginagawa ng isang Babaylan sa modernong panahon?


Ito ang karaniwang ginagawa ng isang Babaylan subali't hindi limitado sa mga sumusunod:

  • Batak dungan - ito ay kanilang ginagawa upang mapagtibay ang kalusugan ng isang tao at ang kaniyang pananggalang laban sa anumang kulam o sumpa.
  • Pagluluya o Pagpupulso - paraan nila upang alamin ang pisikal o ispiritwal na karamdaman ng isang tao at ang lunas dito.
  • Pagtutupad - ritwal upang idikit sa isang tao ang kaniyang mga abyan (spirit guides) para magawa niya ang mga gawain ng isang Babaylan.
  • Panggagamot - bukod sa pisikal na sakit, may kakayahan din ang isang Babaylan na bigyan ng lunas ang karamdamang naidudulot ng kulam o sumpa at maging ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata.

Ang albularyo ba at ang Babaylan ay iisa?


Sumibol ang mga albularyo noong nagsimulang parusahan ng mga Kastila ang mga Babaylan. Ipinagpatuloy ng mga albularyo ang sinaunang pamamaraan ng panggagamot ng mga Babaylan gamit ang mga Katolikong orasyon at dasal. Sa ganitong paraan ay naipagpatuloy nila ang makalumang tradisyon malayo sa pangil ng mga mananakop.

Saan ba matatagpuan ang mga Babaylan?


Matatagpuan sila sa iba't ibang panig ng bansa. Maaaring magkaiba-iba lang ng tawag ngunit nagkakapare-pareho naman sila pagdating sa mga kakayahan at tungkulin.

Naging mas matunog lang ang terminolohiyang 'Babaylan' dahil mas maraming artikulo na naisulat patungkol dito at dahil na rin nagawan ito ng isang epicserye ng GMA Network na Amaya.


Panggagamot Bilang Isang Babaylan

Ito ay kaso ng isang 24 taong gulang na lalake na nawala sa kaniyang sarili. Ayon sa kaniyang ina, nagsimula itong kumilos ng kakaiba noong siya ay nakapatay ng isang bayawak sa lugar kung saan nagsasalubong ang ilog at dagat.

Binilinan ng isang mangagamot ang ina ng bata na huwag papausukan gamit ang anumang parte na galing sa napatay na bayawak. Ngunit dala ng sapi, naudyukan niya ang kaniyang ina na gawin ito at dito na nagsimulang lumala ang kaniyang kondisyon. Pagkatapos 'nun ay sinaksak niya ang kaniyang sarili ng kutsilyo at natamaan nito ang kaniyang bituka. At dahil dito, kinailangang na siyang itakbo sa ospital.

Sa puntong ito, tumanggi ang nanggamot sa kaniya na mangialam at sinabi na tsaka na lang niya ito gagamutin kapag nakalabas na ng ospital. Desperado na ang kaniyang ina sapagkat kinailangan na nilang itali ang kaniyang mga kamay at paa dahil sa walang tigil nitong pagwawala.

Hiningi ng kaniyang pinsan ang aking tulong upang gamutin siya. Sa tulong ng aking mga abyan ay naibalik ko siya sa dati niyang katinuan.

Contact Form

Send