30-day Distance Reiki Healing


Sa halagang ₱900.00 lamang, maaari kang makatanggap ng Reiki distance healing energy sa loob ng 30 magkakasunod na araw. Bilang isang Reiki Master, nakatulong na ako sa maraming indibidwal na gumaling mula sa kanilang mga sakit sa pamamagitan ng Reiki.

Ang Reiki ay isang Japanese healing method na gumagana sa pamamagitan ng pagbibigay ng universal life force energy sa katawan ng isang tao, na nagpo-promote ng self-healing. Ito ay isang non-invasive at gentle technique na maaaring gawin in person o maging nang malayuan.

Kung kasalukuyan kang nagpapagaling mula sa isang malubhang sakit o sumailalim sa isang operasyon, ang Reiki ay maaaring makatulong sa mabilis mong paggaling. Ito ay recommended din sa mga taong nakakaranas ng pabalik-balik na depresyon at anxiety. Tandaan lamang na ang Reiki ay pang-suporta sa medikasyon na natatanggap ng isang tao mula sa kaniyang doktor.

Punan lamang ang form sa ibaba upang iyong matanggap sa email ang paraan ng pagbabayad. Kung walang matatanggap na response sa loob ng 5 minuto, mag-email lang sa babaylanadlaw@gmail.com o mag-text sa 0992-905-8252.Frequently Asked Questions:


Ano ang Reiki?

Ang Reiki ay isang paraan ng pagpapagaling na nagmula sa Japan. Ang salitang Reiki ay binubuo ng dalawang Japanese words: ang Rei na nangangahulugang "Diyos, Banal o Mas Mataas na Kapangyarihan" at ang Ki na nangangahulugang "enerhiya ng buhay."

Ito ay isang simpleng at ligtas na paraan ng pagpapagaling ng isang tao mula sa mga pisikal, emosyonal, mental at espiritwal na karamdaman. Ang Reiki ay mabisang pangsuporta sa mga medikal at sikolohikal na treatments.

Ako ay isang Kristiyano. Maaari ba akong magpa-Reiki?

Ang Reiki ay hindi konektado sa anumang relihiyon. Maaari itong gamitin upang pagalingin ang sinuman kahit ano pa ang kaniyang relihiyon o spiritual path. Ang proseso ay holistic in nature dahil ang Reiki o healing energy na ipinapadala sa isang tao ay mula sa Lumikha.

Ano ang mararamdaman kapag nakatanggap ng Reiki?

Ang mga resulta nito ay iba-iba sa bawat tao. Karamihan sa mga taong nakakatanggap ng Reiki mula sa akin ay nakakaranas ng pakiramdam ng deep relaxation. Mayroon din sa kanila na nakakaranas ng pagsakit ng tiyan at ng ulo na natural na reaksyon ng katawan kapag nakakatanggap ng Reiki dahil ito ay bahagi ng healing and detoxification process. Karaniwang tumatagal ang epekto na ito ng ilang oras hanggang ilang araw. Kung mangyari ito, uminom lang ng maraming tubig at matulog ng sapat.

Ano ang mga sakit na maaaring paggalingin sa pamamagitan ng Reiki?

Batay sa aking karanasan, ilan sa mga minor na kondisyon na maaaring gamutin sa pamamagitan ng Reiki ay allergy sa balat, sakit ng ulo, sakit ng ngipin, sakit ng tiyan, tonsilitis, sipon, trangkaso, at hyperacidity. Nagamit ko rin ito sa pagpapabuti ng kondisyon ng aking ina na mayroong hypertension at aking kapatid na mayroong mild na asthma. Napansin ko rin ang kakayahan nitong tulungan ang isang tao na ma-overcome ang kaniyang negative thoughts at emotions. Nakakatulong din ito sa isang tao na makagawa ng magagandang pagbabago sa kaniyang buhay.

Contact Form

Send