gayuma rituals

Testimonial of J.P.

reviews, testimonials, babaylan, tata, adlaw
So far okay naman na po kami. Unlike before na kaya niya akong tiisin ng isang buong linggo na hindi kausapin. Ngayon everyday na po siya nag-a-update sa'kin kahit na marami siyang ginagawa na naa-appreciate ko po ng sobra.

Contact Form

Send