/ 1/4/18 / No comments / ,

Testimonial of J.S. from Manila

Tata Adlaw Reviews, Tarot Reader Manila, Psychic Manila, Fortune Teller Manila, Tarot Reader Makati, Psychic Makati, Fortune Teller Makati, Tarot Reader Quezon City, Psychic Quezon City, Fortune Teller Quezon City, Tarot Reader Philippines, Psychic Philippines, Fortune Teller Philippines
Maraming salamat po. Ilang araw na pong mabigat ang dibdib ko sa mga iniisip ko, pero as soon as mareceive ko ang email mo, surprisingly, bigla pong gumaan ang pakiramdam ko. Thank you po sa healing energy na ipinadala nyo. I'm contemplating on leaving the relationship. Dapat magkikita kami mamaya pero lumakas na ang loob na hindi ko ituloy makipagkita sa kanya. Sana po tuloy tuloy na. Masakit kasi mahal ko na pero mas nangingibabaw yung gusto ko makipaghiwalay. Maraming salamat po. Lagi po ako magpapa-reading quarterly.
Share This Post :
Please feel free to donate any amount you can for the free service you receive from me. Your contributions will encourage me to continue providing free services such as spiritual healing and tarot reading through this website and our Youtube channel (Mahikang Pinoy TV).

Subscribe to Our Youtube Channel:


Lucky Charms:

Follow Me on Facebook

Social Media

Description Here