/ 12/13/17 / No comments / , ,

Testimonial of N.A. from Parañaque

tata adlaw reviews, babaylan adlaw reviews, house cleansing, babaylan rituals
Good day po two months na po simula noong nag-cleanse kayo sa bahay namin. Okay na po, wala na po ang mga elementong pagala-gala. Mukhang nilalayo kami sa kapahamakan after ng cleansing namin sa bahay. Malaki ang pagbabago po kay ***, gumagapang na po siya. At si baby *** naman ay malakas na po. Tama po kayo, yung hipag at biyenan ko po ang nagbitaw ng sumpa sa dalawa kong anak, confirmed na po namin sa anak ni ng asawa ko. Thank you sa lahat.
Share This Post :

Featured Product:

Paired with positive attitude and action, this is a powerful tool to make yourself a living money magnet!!!

Request a Spiritual Healing

Please send me the full name and date of birth of the person you would like me to send healing energy to along with their illness or situation you are concerned about.

Name

Email *

Message *

Follow Me on Facebook

Social Media

Description Here