gayuma rituals

Testimonial of N.A. from Parañaque

tata adlaw reviews, babaylan adlaw reviews, house cleansing, babaylan rituals
Good day po two months na po simula noong nag-cleanse kayo sa bahay namin. Okay na po, wala na po ang mga elementong pagala-gala. Mukhang nilalayo kami sa kapahamakan after ng cleansing namin sa bahay. Malaki ang pagbabago po kay ***, gumagapang na po siya. At si baby *** naman ay malakas na po. Tama po kayo, yung hipag at biyenan ko po ang nagbitaw ng sumpa sa dalawa kong anak, confirmed na po namin sa anak ni ng asawa ko. Thank you sa lahat.

Contact Form

Send