/ 9/25/17 / No comments / , ,

Testimonial of Ning from Parañaque

Tata Adlaw Reviews, Tarot Reader Manila, Psychic Manila, Fortune Teller Manila, Tarot Reader Makati, Psychic Makati, Fortune Teller Makati, Tarot Reader Quezon City, Psychic Quezon City, Fortune Teller Quezon City, Tarot Reader Philippines, Psychic Philippines, Fortune Teller Philippines

Good morning Tata. One week nang nakalipas nung nag-cleanse ka ng bahay namin at yung paggamot sa anak ko. Malaki ang pagbabago sa kaniya dahil may mga salita na siyang nasasabi, "ama" meaning sama and "dada" meaning daddy. Ang daldal na. Presko na ang pakiramdam namin sa bahay, walang amoy mapanghi. Yung bunso ko naman, lalo yatang lumakas. Hindi na rin maiinitin ulo ko at ng asawa ko. Thank you so much Tata.
Share This Post :

Request a Spiritual Healing:

Use the form below to send me the full name and date of birth of the person you would like me to send healing energy to along with their illness or situation you are concerned about.

If you are inquiring about my other services, don't use this form; click on the SERVICES on the upper right corner of my wesbite so you will be redirected to a service page that will suit your needs. Inquiries that are not related to spiritual healing submitted through this form will be ignored.

Name

Email *

Message *

Visit My Online Shop:

Follow Me on Facebook

Social Media

Description Here