/ 9/25/17 / No comments / , ,

Testimonial of Ning from Parañaque

Tata Adlaw Reviews, Tarot Reader Manila, Psychic Manila, Fortune Teller Manila, Tarot Reader Makati, Psychic Makati, Fortune Teller Makati, Tarot Reader Quezon City, Psychic Quezon City, Fortune Teller Quezon City, Tarot Reader Philippines, Psychic Philippines, Fortune Teller Philippines

Good morning Tata. One week nang nakalipas nung nag-cleanse ka ng bahay namin at yung paggamot sa anak ko. Malaki ang pagbabago sa kaniya dahil may mga salita na siyang nasasabi, "ama" meaning sama and "dada" meaning daddy. Ang daldal na. Presko na ang pakiramdam namin sa bahay, walang amoy mapanghi. Yung bunso ko naman, lalo yatang lumakas. Hindi na rin maiinitin ulo ko at ng asawa ko. Thank you so much Tata.
Share This Post :

Featured Product:

Paired with positive attitude and action, this is a powerful tool to make yourself a living money magnet!!!

Request a Spiritual Healing

Please send me the full name and date of birth of the person you would like me to send healing energy to along with their illness or situation you are concerned about.

Name

Email *

Message *

Follow Me on Facebook

Social Media

Description Here